31.7 C
Jakarta
Rabu, Juni 7, 2023

Kunci Jawaban PAI Kelas 8 Bab 6 Halaman 109-111

Setelah menyelesaikan mempelajari sebuah bab, para siswa akan diminta untuk melaksanakan ujian atau ulangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman atau penguasaan materi yang telah disampaikan. Misalnya saja mengerjakan evaluasi yang ada di buku ataupun mengerjakan ulangan yang telah disampaikan guru. Nah, pada artikel kali ini akan menjelaskan kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 109-111 bab pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Ummayah.
Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti oleh Muhammad Ahsan dan Sumiyati (2017), pada halaman 109-111, siswa diminta mengerjakan beberapa soal tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Ummayah. Yuk, disimak soal PAI berikut ini.
Ayo Berlatih
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat!
1 . Khalifah pertama Bani Umayyah adalah …
a. Abdul Malik bin Marwan
b. Walid bin Abdul Malik
c. Muawiyah bin Abu Sofyan
d. Umar bin Abdul Aziz
2. Pemerintah Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode …
a. Damaskus dan Toledo
b. Damaskus dan Cordoba
c. Madinah dan Andalusia
d. Madinah dan Cordoba
3. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh ….
a. Muawiyah bin Abu Sofyan
b. Walid bin Abdul Malik
c. Abdul Malik bin Marwan
d. Hisyam bin Abdul Malik
4. Cendikiawan Islam di bidang ilmu tafsir adalah ….
a. Ibnu Abbas
b. Ibnu Sina
c. Ibnu Sahal
d. Ibnu Rusyd
5. Perhatikan pernyataan dibawah ini:
1) Kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana.
2) Munculnya kekuatan baru yang dipelopori Oleh keturunan al-Abas ibn Abd al-Muthalib.
3) Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam.
4) Semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan dalam bela negara.
5) Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin.
Yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah …
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3 dan 4
c. 3, 4 dan 5
d. dan 4
6. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Qs ….
a. Al An'am ayat 165
b. Al Ra'du ayat 11
c. Al Baqarah ayat 11
d. Al Anfal ayat 30
7. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu …
a. Abdul Malik bin Marwan
b. Umar bin Abdul Aziz
c. Thariq bin Ziyad
d. Walid bin Abdul Malik
8. Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al Faruq II adalah …
a. Abdul Malik bin Marwan
b. Umar bin Abdul Aziz
c. Yazid bin Muawiyah
d. Walid bin Abdul Malik
9. Kota yang terkenal dengan julukan kota seribu malam adalah …
a. Mekkah
b. Madinah
c. Bagdad
d. Yunani
10. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah Masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal bernama …
a. Abu Ubaidah bin Jarrah
b. Uqbah bin Nafi
c. Sa'id bin Musayyad
d. Rabi'ah Ar-Raily
B. Kerjakanlah soal-soal berikut!
1. Bagaimana penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah?
2. Di manakah pusat pemerintahan Daulah Umayyah!
3. Sebutkan lima khalifah pada masa Bani Umayyah!
4. Sebutkan 3 tokoh cendikiawan muslim di bidang ilmu qira'at pada masa Bani Umayyah!
5. Sebutkan kemajuan-kemajuan yang dicapai Oleh Bani Umayyah!
Jawaban
A.
c
b
b
a
a
b
c
b
c
a
B.
1. Penyebaran agama Islam pada masa Daulah Umayyah menyebar hampir ke seluruh dunia, tepatnya pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (khalifah ke-7) hingga Umar bin Abdul Aziz (khalifah ke-8).
2. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah menjadi Damaskus.
3. Muawiyah bin Abu Sufyan
Yazid bin Muawiyah
Muawiyah bin Yazid
Marwan bin Hakam
Abdul Malik bin Marwan
4. Contoh cendekiawan muslim di bidang ilmu qira’at pada bani Umayyah seperti:
Ibnu Katsir
'Asim bin Abi al-Najwad al-Darir al-Kufi
Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa' al-Makhzumi al-Madani
5. a. Memperluas wilayahnya sampai penjuru dunia.
b. Abu al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan.
c. Abu al-Qasim al Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit.
Kunci jawaban PAI kelas 8 halaman 109-111 pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Ummayah digunakan sebagai alat koreksi dan saat kesulitan saja. Sebab, soal-soal tersebut merupakan latihan sebelum melaksanakan ulangan dari guru ataupun penilaian, baik tengah semester maupun akhir semester.(MZM)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
5PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles